Nyheder fra Nykøbing F

0 °
Let overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Nykøbing F og omegn

Job tilbydes:
2 arbejdsmarkedskonsulenter til Unge & Uddannelse
"Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber", sådan formuleres kerneopgaven i Guldborgsund Kommune.Har du lyst til at arbejde ind i kerneopgaven og kan du se dig selv i en udviklende og spændende stilling som arbejdsmarkedskonsulent for de ledige unge mellem 18 og 29 år, så er muligheden der nu.Der er stort fokus på ungeindsatsen i Guldborgsund Kommune og derfor opjusterer vi indsatsen med to arbejdsmarkedskonsulenter til de unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Vi tror på de unge og deres potentialer og med et lavere sagstal og hyppigere opfølgning, arbejder vi for at understøtte de unge i at realisere deres potentialer mod job og uddannelse. Stillingerne er i afdelingen Unge & Uddannelse, som er en del af Center for Arbejdsmarked. Unge & Uddannelse består samlet set af 55 engagerede medarbejdere. Vi varetager indsatsen efter Lov om Social Service for unge i alderen 15-17 år + efterværn, samt indsatsen for ledige uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 18 – 29 år efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik. Derudover har vi også SSP+/Exitkoordinator-funktionen i afdelingen, samt myndighed og visitation efter Lov om Social Service for unge i alderen 18–24 år, som ikke er tilkendt førtidspension.  Vores to nye kollegaer bliver tilknyttet den del af afdelingen, der varetager indsatsen for de 18 til 29 årige, som modtager uddannelseshjælp og er vurderet aktivitetsparate. Begge kollegaer vil blive fysisk placeret i vores lokaler på Thorsensvej 11 i Nykøbing Falster. Vi har fokus på at få alle unge der modtager uddannelseshjælp i uddannelse eller job. Vi holder hyppige samtaler med den unge, iværksætter og følger op på bl.a. mentorindsats, virksomhedspraktik og aktiveringstilbud og så følger vi selvfølgelig op på uddannelsespålæg og sygemelding.Derudover er det vigtigt for os at inddrage de unge i deres plan. Vi arbejder bl.a. med SMART-mål og ABC-planer og vi følger op på de konkrete aftaler og indsatser vi iværksætter, sammen med den unge.Vi samarbejder på tværs af mange faggrupper, både internt og eksternt og det skal du trives med. Vi har bl.a. et tæt samarbejde med virksomhedskonsulenterne i Ungegarantien, Ungdommens Uddannelsesvejledning og med vores lokale uddannelsesinstitutioner.Det er en forudsætning, at du har lyst til personlig kontakt med mange forskellige mennesker, og at du er i stand til at "oversætte" lovgivningen til de unge, du har med at gøre og andre samarbejdspartnere. Det er også vigtigt, at du er tydelig i din kommunikation omkring, hvad der forventes af den unge.Du skal være indstillet på, at der kan ske ændringer i dine løbende arbejdsopgaver, og at du kan blive involveret i opgaver i centrets øvrige afdelinger. Faglige kompetencer:Vi forventer at du:Er uddannet socialrådgiver eller socialformidlerHar erfaring med at arbejde efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv Socialpolitik samt øvrig lovgivning på områdetMeget gerne konkret erfaring med unge-målgruppen. Kan kommunikere tydeligt og ordentligt både mundtligt og skriftligtHar god registreringspraksis samt flair for det digitale administrative arbejdeDet er en fordel hvis du er vant til at arbejde i fagsystemet Fasit og har kendskab til ABC-planer og SMART mål.  Personlige kompetencer:Vi forventer at du: Er positiv og lægger vægt på at bidrage til god trivsel og et godt arbejdsmiljøEr struktureret i din opgaveløsning og i stand til at prioritere i dine arbejdsopgaverTrives i en travl og omskiftelig hverdagEr god til at lytte aktivt og anerkendendeEr en holdspiller, som kan give og modtage relevant faglig sparringHar evnen til at skabe en åben og fordomsfri dialog, samt indgå i tværfagligt samarbejde såvel internt som eksterntVi tilbyder: En arbejdsplads med godt humør og masser af smilGrundig oplæring med buddy-ordningHøj faglighed og masser af kollegial sparringEn velfungerende afdeling med fællesskab omkring opgaveløsningen og et godt arbejdsmiljøGode muligheder for hjemmearbejdeAnsættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst. 37 timer pr. uge.Stillingerne ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. februar 2024.Varighed: Begge stillinger er tidsbegrænsede til 31.12.2026.Mere information: Har du spørgsmål eller ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte leder Sanne Dalgaard på tlf. 2518 2761 eller faglig koordinator Nicky Hansen på tlf. 25180353.            Ansøgningsfrist: Torsdag d. 14. december 2023.Samtaler: Afholdes mandag d. 18. december 2023.Ansøgningsprocedure: Send din ansøgning ved at klikke på "send ansøgning" og vedhæft din ansøgning og dit CV. Vi tager kun imod elektroniske ansøgninger.Mere om Guldborgsund Kommune:Læs mere om Guldborgsund Kommune på www.guldborgsund.dk Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4ade3b18)
Guldborgsund Kommune
Indrykket 29. november på JobNet
Job tilbydes:
Familiepleje-/anbringelseskonsulent søges til Unge & Uddannelse i en 3- årig periode
"Vi skal styrke borgerens mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgeren sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber", sådan formuleres kerneopgaven i Guldborgsund Kommune. Har du lyst til at arbejde ind i kerneopgaven og de næste 3 år være med til at bidrage til et øget fokus på anbringelsesområdet – så er du måske vores nye kollega. Det øgede fokus på området er med hovedvægt på at være opsøgende på anbringelsessteder og med tydelig forventningsafstemning af indhold/kvalitet, rette match, pris og progression for den unge, at opbygge et tværkommunalt netværk med anbringelseskonsulenter, og indgå i sagsbehandlingen i anbringelsesprocessen.I 10 år har den samlede indsats for unge mellem 15-29 år været placeret i Unge & Uddannelse og siden 2019, har vi været en del af den kommunale ungeindsats (KUI) i et forpligtende tværfagligt samarbejde med Center for Børn & Læring.Unge & Uddannelse er fysisk opdelt på to adresser og består samlet set af 55 engagerede medarbejdere, heraf 1 familiepleje-/anbringelseskonsulent, som du vil indgå i samarbejde med omkring varetagelsen af opgaverne. Vi varetager indsatsen efter Lov om Social Service for unge i alderen 15-17 år + efterværn, samt indsatsen for ledige uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 18 – 29 år efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik. Derudover har vi også SSP+/Exitkoordinator-funktionen i afdelingen, samt myndighed og visitation efter Lov om Social Service for unge i alderen 18–24 år, som ikke er tilkendt førtidspension.  Den ledige stilling som familiepleje-/anbringelseskonsulent er i den del af afdelingen der varetager indsatsen for unge i alderen 15 – 17 år + efterværn.I Unge & Uddannelse arbejder vi med den unge i centrum, hvor den unges trivsel, uddannelse og selvstændiggørelse er vores fokus. Det tætte samarbejde mellem ungemyndigheden og familiepleje-/anbringelseskonsulentens faglige indsigt skal sikre optimale forudsætninger for en god anbringelse.Stillingens nøgleopgaver:Dine opgaver som familiepleje-/anbringelseskonsulent vil primært omhandle:Rådgivning af plejefamilier, herunder supervision på konkrete problematikker omkring den ungeDeltagelse i dialogmøder med plejefamilier, sparringspartner til sagsbehandler mv.Samarbejde med Social Tilsyn ØstBidrage med input til kurser for pleje- og aflastningsfamilierVære opsøgende på anbringelsesmulighederDeltage på interne visitationsmøderAnsvarlig for kontakt til anbringelsessteder samt fremsendelse af sagsakter til vurderingI samarbejde med myndighed kvalificerer match mellem ung og anbringelsesstedTæt samarbejde med myndighed i hele anbringelsesprocessen, herunder også indgå i forhandling af kontrakterDu skal trives med at være opsøgende/undersøgende og kunne omsætte dette til konkrete initiativer/praksis. Du skal være indstillet på i akutte sager, at der kan forekomme opgaver uden for normal arbejdstid (ikke weekend + helligdage). Vi forestiller os at du har erfaring og viden om anbragte børn/unge. Derudover at du har en mellemlang videregående uddannelse fx pædagog, socialrådgiver, socialformidler mv. gerne med efteruddannelse inden for supervision og eller coaching. Vi forventer, derudover at du:Er positiv og lægger vægt på at bidrage til god trivsel og et godt arbejdsklimaSelvstændigt kan strukturere og prioritere i arbejdsopgaverneHar evnen til at skabe en åben og fordomsfri dialog samt indgå i tværfagligtSamarbejde såvel internt som eksterntDu kan koble viden om pædagogisk kvalitet med konkret pædagogisk praksisEr i stand til at oprette og vedligeholde et netværk med mange eksterne og interne samarbejdspartnereHar flair for pædagogisk formidling og formår at være præcis og tydelig både mundtligt og skriftligt, herunder også i forbindelse med forhandling af kontrakterHar kendskab til brug af IT på brugerniveau, flair for det administrative arbejde og god registreringspraksisVillig til at deltage i relevant kompetenceudviklingVi kan tilbyde:Et spændende job i en afdeling i kontinuerlig udviklingEn hverdag, hvor ikke to dage er ensMulighed for at påvirke tilrettelæggelsen af arbejdetEt stærkt og omsorgsfuldt kollegialt fællesskabBuddy ordning i Unge & UddannelseFlekstidsordningMulighed for hjemmearbejde jf. afdelingsaftaleAnsættelsesvilkår: Ansættelse 37 timer pr. uge tidsbegrænset frem til den 31.12.2026.Efter gældende overenskomst.Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2024 eller snarest derefter.Da der er en del kørsel, skal du have kørekort og være villig til at bruge din egen bil hvis der er behov for dette.Mere information: Har du spørgsmål eller ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Jesper Edvardsen på tlf.nr. 2518 0848 eller familiepleje-/anbringelseskonsulent Denis N. Olsen tlf.nr. 2518 1664.Ansøgningsfrist: 13. december 2023.Samtaler forventes afholdt fredag 15. december 2023.Hvis der vurderes behov for en 2. samtale runde forventes denne afholdt i uge 51.Ansøgningsprocedure: Send din ansøgning ved at klikke på "send ansøgning" og vedhæft din ansøgning og dit CV. Vi tager kun imod elektroniske ansøgninger.Mere om Guldborgsund Kommune:Læs mere om Guldborgsund Kommune på www.guldborgsund.dk Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=20d6b446)
Guldborgsund Kommune
Indrykket 29. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk