Enhedschef til Center for Kulturarv - med særligt fokus på arkitektur og bygningsfredning

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være med til at passe på Danmarks arkitektoniske og kulturhistoriske perler, der spænder fra slotte og herregårde til byhuse og parcelhuse? Vil du gerne - i dialog med samarbejdspartnere og borgere - stå i spidsen for en arbejdsplads, der undersøger, udvikler og styrker vores byggede kulturarv?

Og vil du være med til at sikre en fortsat effektiv opgaveløsning i Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv sammen med den øvrige ledelse i centret?

Arbejdsopgaver

Som enhedschef får du ansvar for ledelsen og den fortsatte udvikling af Center for Kulturarv sammen med centrets øvrige ledelse, så myndighedsopgaverne løses effektivt og på et højt fagligt niveau. Du får det faglige ansvar for styrelsens arbejde med fredede bygninger, herunder ministerbetjening og samarbejde med Kulturministeriets departement samt styrelsens sagsbehandling af byggesager for de fredede bygninger, sekretariatsbetjening af Det Særlige Bygningssyn, nyfredninger og arbejdet med verdensarv, arkitekturpolitik og rådgivning af kommunerne om bevaring af kulturmiljøer.

Dine primære ledelsesopgaver bliver at:

 • Varetage personaleledelsen af ca. 27 dygtige og engagerede medarbejdere og understøtte dem i at fastholde en klar, faglig linje
 • Medvirke ved fastlæggelse af og opfølgning på centrets mål, resultatkrav og økonomi
 • Tilrettelægge det daglige forvaltningsmæssige og arkitekturfaglige arbejde med de fredede bygninger, herunder byggesagsbehandling samt nyfredninger
 • Sørge for en løbende udvikling af området, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere og optimering af arbejdsgange på både bygnings- og verdensarvsområdet
 • Bidrage til oplæg om nye politiske initiativer og strategier på centrets område
 • Engagere dig i forretningsstrategiske samarbejdsprojekter
 • Medvirke til at sikre involvering i tværfaglige indsatser og samarbejdsprojekter.
Du indgår i Slots- og Kulturstyrelsens chefgruppe og refererer til vicedirektør Sidsel Nordengaard.

Om dig

Du er uddannet arkitekt eller har en tilsvarende relevant videregående uddannelse, ledelseserfaring og kompetencer inden for bygningskultur og arkitektur.

Desuden forventer vi, at du:

 • Sætter høje standarder for det faglige og forvaltningsmæssige arbejde
 • Vil kunne lede, udvikle og skabe resultater gennem medarbejderne
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Har en resultatorienteret, dialogbaseret og involverende ledelsesstil
 • Har kørekort til personbil.
Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation og tidligere har arbejdet med forvaltningsmæssige opgaver.

Om Center for Kulturarv, Nykøbing Falster
Center for Kulturarv, der er placeret i hyggelige og velfungerende lokaler i Fejøgade i Nykøbing Falster, arbejder som myndighed med fortidsminder, arkæologi, fredning af bygninger, byggesagsbehandling og tilskud til fredede bygninger med arkitekturpolitiske initiativer. Centret står derudover for arbejdet med udpegning af UNESCO Verdensarv i Danmark og rådgivning af kommunerne om bevaring af kulturmiljøer.

Ledelsen i centret består af to enhedschefer for hhv. fortidsmindeområdet og bygningsfredningsområdet samt en teamleder for et ressourceteam, der understøtter centrets organisatoriske og administrative opgaver. Centret fokuserer til stadighed på at skabe effektivitet, gennemsigtighed og ensartethed i opgaveløsningen.

Center for Kulturarv har ca. 60 medarbejdere.

Ansættelsesvilkår

Stillingen vil blive besat på åremål og på vilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i løngruppe 1. Forventet tiltrædelse 1. august 2023. Arbejdsstedet er Nykøbing Falster. Der vil også være 1 ugentlig arbejdsdag i København og ca. 1 ugentlig tjenesterejse rundt i landet.

Information og ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Sidsel Nordengaard tlf. 81 71 77 44 / mail: http://sino@slks.dk eller direktør Jesper Hermansen tlf. 40 38 60 85 / mail jehe@slks.dk.

Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 7. juni 2023. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 24 og 25.

Der vil blive tale om udarbejdelse af personlighedsprofil i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Guldborgsund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Slots- og Kulturstyrelsen - afdeling Nykøbing Falster, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169288&DepartmentId=6071&MediaId=338&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5839804

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet