Guldborgsund Kommune indfører nye tiltag for biblioteker og borgerservice trods budgetbesparelser

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Beslutninger om fremtiden for biblioteker og borgerservice i Guldborgsund Kommune træffes af Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget i Guldborgsund Kommune har vedtaget en række beslutninger angående fremtiden for kommunens biblioteker og borgerservice. Dette sker i lyset af nødvendige budgetbesparelser, der har dikteret en tilgang, hvor udvalget blandt andet har besluttet en ugentlig lukkedag uden personale, ikke at genbesætte tre bibliotekarstillinger, samt at reducere bogindkøbsbudgettet med 500.000 kroner.

Trods de økonomiske besparelser har det været en prioritet for udvalget at vedligeholde tilgængeligheden af biblioteker og borgerservice for Guldborgsund Kommunes indbyggere. En væsentlig del af denne indsats er udviklingen af et nyt koncept benævnt "book et bibliotek". Formålet med dette initiativ er at skabe en platform for lokale aktiviteter og møder, som kan ledes af frivillige, foreninger og lokale ildsjæle, samt at fremme dialog og vidensdeling mellem generationerne i lokalsamfundet.

Konceptet "book et bibliotek" sigter desuden efter at engagere og styrke fællesskabet i Guldborgsunds forskellige lokalsamfund. Borgerne opfordres til at deltage i brugermøder, hvor de kan bidrage med egne ideer og synspunkter til, hvordan konceptet bedst implementeres. Dette er en klar markør for kommunens ønske om at inddrage borgerne direkte i udviklingen af biblioteks- og borgerservicetilbud.

Udarbejdelsen af det nye koncept har inkluderet administrative medarbejdere og lokale medarbejdere, og der planlægges yderligere brugermøder i lokalsamfundene for at sikre en bred og inkluderende tilgang. Dette understreger kommunens ambition om et tæt samarbejde med borgerne for at optimere biblioteks- og borgerservicetilbudene.

For yderligere information om de nye tiltag og beslutninger vedrørende biblioteker og borgerservice i Guldborgsund Kommune kan kontaktpersoner som Ole K. Larsen, formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Katrine Burmann, næstformand i samme udvalg, Charlotte Møller, leder af Bibliotek og Borgerservice, samt Emil Andersen, presse- og kommunikationskonsulent kontaktes.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/ritzau/guldborgsund-kommune-vedtager-nyt-koncept-for-biblioteker-og-borgerservice

Kilde: Guldborgsund Kommune