Guldborgsund Kommune tillader nu parkering i skillerabatter for at forbedre trafiksikkerheden

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Opdatering af parkeringsreglerne i Guldborgsund Kommune inkluderer nu parkering i skillerabatter

Et nyt afsnit, der dækker reglerne for parkering i skillerabatter, er blevet indført i den seneste bekendtgørelse om parkering udstedt af kommunen. Denne ændring kommer efter en anbefaling fra Trafiksikkerhedsrådet, hvor det nu er gjort tilladt for køretøjer under 3.500 kg at parkere i skillerabatter inden for kommunens grænser.

Skillerabatter er defineret som områder, der adskiller forskellige typer af færdsel, for eksempel mellem en cykelsti og en kørebane. Ifølge de nye regler, må parkering i disse områder kun ske mod vejen og ikke må på nogen måde udgøre en fare eller ulempe for den øvrige trafik.

De ændrede parkeringsregler trådte i kraft den 1. april og sigter mod at skabe mere klarhed og sikkerhed om parkeringsmuligheder i kommunen. Dette træk er en del af en bredere indsats for at imødekomme både trafiksikkerhed og behovet for parkeringspladser, samtidig med at det sikres, at trafikken afvikles smidigt og sikkert for alle brugere.

For at læse mere om den opdaterede parkeringsbekendtgørelse og de specifikke regler vedrørende parkering i skillerabatter, kan borgerne og besøgende i Guldborgsund Kommune henvende sig til kommunens officielle hjemmeside: guldborgsund.dk/parkeringsbekendtgørelse.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/2024/ny-parkeringsbekendtgoerelse

Kilde: Guldborgsund Kommune