Prinsholmvej i Nykøbing lukkes i flere måneder på grund af Banedanmarks arbejde

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Spærring af Prinsholmvej i Nykøbing indført grundet Banedanmarks arbejde

Fra den 2. april og frem til september måned vil Prinsholmvej i Nykøbing blive spærret for trafik. Dette skyldes et igangværende arbejde udført af Banedanmark. Den pågældende strækning, der vil være påvirket af spærringen, er det stykke af Prinsholmvej, der ligger fra krydset ved Fejøgade/Prinsholmvej frem til sukkerfabrikken. Dette nødvendiggør alternative ruter for bilister i området.

For at imødekomme behovet for adgang til og fra Prinsholmvej under spærreperioden, vil det stadig være muligt for trafikanter at benytte Enighedsvej og Overgade som omveje. Dette har Banedanmark og kommunen informeret om som en midlertidig løsning.

Derudover er der blevet opsat en alternativ rute specielt designet for trafikkommende til og fra Sydfalster og området omkring Marielyst. Denne omkørsel foregår via Vesterskovvej og Gedser Landevej. Denne rute er blevet anbefalet, da den har bedre kapacitet og er mere velegnet til at håndtere ekstra trafikbelastning – især i sammenligning med de smallere og mindre veje, der befinder sig i området omkring Østerbro.

Skiltning og vejledning vil være synligt i området for at hjælpe bilister med at navigere i omkørslen og den midlertidige trafiksituation. Borgerne og bilister opfordres til at planlægge lidt ekstra tid til deres rejse og følge de anbefalede ruter for at undgå yderligere trafikophobning.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/2024/prinsholm-spaerres

Kilde: Guldborgsund Kommune