Test af sirenevarsel på mobiltelefoner landsdækkende den 1. maj

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Mobiltelefoner vil kunne modtage test-sireneadvarsel den 1. maj

En vigtig del af det nationale beredskab bliver testet den 1. maj, hvor de fleste mobiltelefoner vil kunne modtage signalet for en test-sireneadvarsel. Dette sker som en del af en landsdækkende øvelse for at sikre, at beredskabssystemet fungerer som det skal.

Formålet med testen er at gøre befolkningen bekendt med sirenesignalet, så de hurtigt kan reagere i tilfælde af en reel nødsituation. Det er også en god lejlighed for alle at blive mindet om, hvordan man skal handle, når sirenerne lyder.

Befolkningen opfordres desuden kraftigt til at informere venner, familie og naboer om den planlagte test, specielt dem der måske ikke har set annonceringen. På den måde ønsker man at undgå unødig bekymring, når sirenerne tester.

Yderligere information om sirenevarslingssystemet og den årlige test kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Her kan man også finde vejledninger til, hvordan man skal forholde sig, når sirenen lyder, både under test og ved faktiske nødsituationer.

Organiseringen af test-sireneadvarslen og oplysningskampagne er et vigtigt element i at sikre, at landets beredskab er effektivt og at befolkningen ved, hvordan de skal reagere i nødsituationer. Den 1. maj er således en vigtig dag for både test af beredskabssystemet og oplysning af offentligheden.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/2024/test-af-sirener-onsdag-den-1-maj-kl-12

Kilde: Guldborgsund Kommune